Tjänster

 

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom yttre fastighetsskötsel och vägunderhåll.

 

Yttre fastighetsskötsel

Vi utför skötsel och underhåll av gårdar, grönytor, planteringar m.m.:

Bild föreställande: pil verticalgräsklippning (vi klipper allt från vanliga gräsmattor till åkrar)
Bild föreställande: pil verticalklippning av buskar och träd
Bild föreställande: pil verticalmekanisk och termisk ogräsbekämpning
Bild föreställande: pil verticalstädning (tömning av papperskorgar m.m.)
Bild föreställande: pil verticalmaskin sopning (vi har maskiner för alla ändamål)
Bild föreställande: pil vertical… och mycket annat!

Vägunderhåll

Vi utför bl.a.

Bild föreställande: pil verticalKantklippning med arm monterad slaghack
Bild föreställande: pil verticalSopning - vi har sopmaskiner för såväl mindre som större ytor
Bild föreställande: pil verticalSnöplogning och halk bekämpning

EntreprenadArbeten

Vi utför även markarbeten såsom grävning vid husgrunder och dräneringsarbeten.