Miljöpolicy


Vi på Alafors Bil och Maskin AB skall medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle och att våra investeringar skall styras mot miljöanpassade fordon och maskiner.
Regelbunden service och underhåll på fordon och maskiner med miljöanpassade produkter är en självklarhet.

Drivmedel är av bästa tillgängliga miljöklass och genom lämpliga åtgärder skall bränsleförbrukningen minskas.
Detta innebär att vi:

 

Bild föreställande: pil verticalständigt förbättrar vårat miljöåtagande

Bild föreställande: pil verticalställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster

Bild föreställande: pil verticalha miljöfrågor i åtanke vid rådgivning till våra kunder

Bild föreställande: pil verticalföljer relevant lagstiftning och andra krav för våran verksamhet

Bild föreställande: pil verticalhela personalen arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vårat miljöarbete

 

Alafors 2010-11-12
Peter Olausson, VD